no comments

2020 Yılının İlk Kitap Tavsiye Listesi

2020 yılının bu ilk günlerinde tüm sanat ve kitap severlere mutlu yıllar dileriz. 2020 yılında okuyacağınız ilk kitabı seçmenize yardımcı olabilecek 2020 yılının ilk kitap tavsiye listesi ‘ni beğenilerinize sunuyoruz.

Ayrıca soğuk havalarda içinizi ısıtacak kitap tavsiyelerini “Soğuk Kış Günlerinde İçinizi Isıtacak Kitap Tavsiyeleribaşlığı altında inceleyebilirsiniz.

Bu yılın hepimiz için daha sağlıklı, daha huzurlu ve kitaplarla, sanatla dolu geçmesi dileklerimizle…

 

 

2020 Yılı Ocak Ayı Kitap Tavsiye Listesi

 

Sonny Boy

 

2020 Yılının İlk Kitap Tavsiye Listesi | Sonny Boy-Annejet van der Zijl

Sonny Boy-Annejet van der Zijl | 2020 Yılının İlk Kitap Tavsiye Listesi

 

Yazar: Annejet van der Zijl

Yayınevi: Alef Yayınevi

 

Hollandalı sıra dışı bir kadının gerçek hayat hikayesi.

Orta sınıfa mensup, hayatı düzgün akıp giden dört çocuk sahibi Rika, kocasından ayrılır ve kendi işini kurup ekonomik bağımsızlığını kazanır. Yine de “sıradan” sayılabilecek hayatı, Surinamlı, kendinden çok genç Waldemar’a aşık olmasıyla, üstelik ondan bir “gayri meşru” çocuk sahibi olmasıyla rayından çıkar.

Bu çocuk aslında Avrupa’nın bir metaforudur: Halkların büyük bir savaşla birbirini yok etmeye hazırlandığı, ırkçılığın herhangi bir bireysel farka tahammül edemediği bir dünyada, bir yandan Avrupa içinde gelişen alternatif hayatların bir simgesi, daha sonraki yılların büyük göç dalgalarıyla kıtanın melezleşmeye başlamasının belki ilk mütevazı işareti olan müthiş aşk çocuğudur Sonny Boy.

Rika ve Waldemar’ı hapishaneler ve toplama kamplarında geçen zorlu aylar, geride bıraktıkları Sonny Boy’u ise çok zor bir hayat bekler.

Bir “safkan” Hollandalı kadın; bir Surinamlı zenci genç; bir melez çocuk: Üçü de savaştan, ırkçılıktan, yıkımdan farklı şekillerde paylarını alacaktır, ama aynı zamanda sevgi, dayanışma ve haysiyetten de…

Annejet van der Zijl Sonny Boy’un kendisi ve diğer aile fertlerinden hayatta kalanlarla, o dönemi yaşamış, Rika ve Waldemar’ın pansiyonda kalmış, toplama kamplarında Rika ve Waldemar ile bulunmuş, onların yaşadıklarına tanıklık edip kamptan sağ kurtulmuş insanlarla konuşarak ve geniş kapsamlı bir tarihsel arşiv çalışması sonucu bu hikayeyi ortaya çıkarmış ve çok sürükleyici, yüreğe dokunan, ama asla romantizme kaçmayan objektif bir dille kaleme almış.

 

 

Peynir ve Kurtlar: Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni

 

2020 Yılının İlk Kitap Tavsiye Listesi

Peynir ve Kurtlar Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni-Carlo Ginzburg | 2020 Yılının İlk Kitap Tavsiye Listesi

 

Yazar: Carlo Ginzburg

Yayınevi: Metis Yayınevi

 

On altıncı yüzyılın sonları. İtalya’nın bir dağ köyünde herkesin Menocchio dediği bir değirmenci yaşar.

Latincesi kıt olan bu yoksul köylü koskoca Engizisyon’a meydan okur. Eline geçen, halk diline çevrilmiş, içlerinde Kuran’ın da bulunduğu bütün kitapları okuyan Menocchio, o karanlık çağda kendi evren kuramını yaratır. Ona kalırsa dünya, kaostan, bozulan peynirde oluşan kurtlar gibi türemiştir.

Tanrı, gücünü herkese; “Yahudiler’e, Türkler’e, Hıristiyanlar’a ve hatta sapkınlara” eşit olarak vermiş, kimseyi kayırmamıştır. İsa’ya gelince, o da sıradan, yoksul bir köylüdür. Cehennem de araf da papaz ve keşişlerin halkı soymak için uydurdukları şeylerdir.

Engizisyon karşısında bir türlü geri çekilmeyi bilmeyen bu bilgiye susamış köylü, bütün din iktidarını karşısına alır. Yargıçlarına, “beni ölüme yollarken siz benden çok korkuyor olabilirsiniz,” diyen ve inançlarını inkâr etmediği için diri diri yakılan matematikçi filozof Giordano Bruno ile aynı dönemde Engizisyon tarafından ölüme mahkûm edilir.

Ginzburg, halk kültürünün iktidar karşısındaki konumunu incelerken, günümüze kalan belgeler ve Engizisyon kayıtlarından yola çıkarak tarihi yeniden yazıyor.

Peynir ve Kurtlar, bir detektif romanı gibi okunan, kışkırtıcı bir kitap…

 

 

Metafizik

 

Metafizik - Aristoteles

Metafizik – Aristoteles | 2020 Yılının İlk Kitap Tavsiye Listesi

 

Yazar: Aristoteles

Yayınevi: Divan Kitap

 

Felsefe tarihinin en büyük filozoflarından biri Aristoteles ise, Aristoteles’in de tartışmasız en önemli ve tarih boyunca gerek Batı Hıristiyan, gerekse Doğu İslâm düşüncesi üzerinde en geniş kapsamlı etkide bulunmuş eserlerinden biri Metafizik‘tir.

Bu esere şimdiye kadar içlerinde Fârâbî, İbni Rüşt, St. Thomas, Albertus Magnus gibi birinci sınıf filozoflar da olmak üzere sayısız düşünür ve yazarlar tarafından kü­çüklü, büyüklü sayısız şerh, haşiye, açıklama yazılmış ve üzerinde de en büyük sayıda araştırma ve inceleme yapılmıştır.

Esas itibariyle Aristoteles’in varlık öğretisi (ontoloji) ve tanrıbilimini (teolo­ji) içeren bu eser, ayrıca bize onun kuvve-fiil öğretisi, dört neden kuramı, bilim­ler sınıflaması, bilim anlayışı vb. gibi çeşitli önemli konular hakkındaki görüşle­rini sergilemektedir.

Aristoteles’in Metafizik kitabı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye, Aristoteles ve Metafizik başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

 

 

Barok Resim ve Heykel Sanatı

 

Barok Resim ve Heykel Sanatı-Nilüfer Öndin

Barok Resim ve Heykel Sanatı-Nilüfer Öndin | 2020 Yılı Ocak Ayı Kitap Tavsiye Listesi

 

Yazar: Nilüfer Öndin

Yayınevi: Hayalperest Yayınevi

 

Batı sanatı tarihinde Rönesans’tan sonra yaşanan Barok dönem, tüm kıta Avrupası’nı hem düşünsel hem de sanatsal yönden derinden etkiler. On sekizinci yüzyıl Aydınlanma Dönemi’nin akılcılığının gelişmesinde önemli rolü olan bu geçiş süreci, sanatsal bakışı değiştirmenin yanı sıra yaşama bakışı da şekillendirir.

Kurallı monotonluktan çok doğaçlama heyecanlara, insanın aniden değişen duygularına, yaşamın muğlaklığına ve bir muamma olan sonunu düşünmeye kucak açılan bir dönem olarak Barok, ilginç ve renkli ressamlar, mimarlar, heykeltraşlarla öne çıkar: Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Vermeer, Ribera, Bernini, Maderno

Barok: Resim ve Heykel Sanatı, Barok dönemin kıta Avrupası’nın resim ve heykel geleneğindeki yerini tüm ayrıntılarıyla ele alıyor. İtalya, Hollanda, Fransa ve İspanya özelinde on yedinci yüzyılın izlerini sanat tarihi üzerinden sürüyor ve bu toprakların birbirleriyle etkileşimleri hakkına bilgiler veriyor.

Sanatçıların ve üretimlerinin bölgeye göre değişen nüanslarına da değinilen kitabın yazarı Nilüfer Öndin, okura Batı sanatı özelinde bütüncül bir Barok dönem okuması yapma imkanı veriyor.

Işığın ve gölgenin öne çıktığı, figürlerin, nesnelerin köşelerden kurtulup birbiri içinde erircesine dağıldığı, zaman zaman bitmemişlik hissi uyandıran resim ve heykel görselleriyle zenginleşen içeriği sayesinde bu kitap, Barok dönem kültürünü, sanatını, düşünce dünyasını, hatta siyasi ilişkilerini anlamak isteyen okura anlaşılır, kapsamlı, bilgilendirici bir kaynak sunuyor.

 

 

İlginizi Çekebilir: Barok Dönemi Sanat ve Özellikleri

 

 

Dostoyevski: Çağının Bir Yazarı

 

Dostoyevski Çağının Bir Yazarı-Joseph Frank

Dostoyevski Çağının Bir Yazarı-Joseph Frank | 2020 Yılı Ocak Ayı Kitap Tavsiye Listesi

 

Yazar: Joseph Frank

Yayınevi: Everest Yayınları

 

“Stanford ve Prirıceton Üniversiteleri, Slav Dilleri ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Onursal Profesörü Joseph Frank, tüm kariyerini adadığı bu önsezili yazarın etrafında kaynayan siyasal, dinsel meseleleri bütünüyle kavramış. 26 yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu eser, Dostoyevski’nin hayatının, eserlerinin ve yaşadığı dönemin bütünsel bir çetelesi niteliğinde.

Judith Armstrong The Age

 

“Dostoyevski: Çağının Bir Yazarı, entelektüel dinamikler ve büyük yazarın tutkulu, fikir güdümlü romanının sanatsal yönü üzerine en esaslı çalışma… Dostoyevski’nin karanlık öngörülerini, o vahşi yergisini yahut Karamazov kardeşler arasındaki bir tartışmayı anlamak için okur sadece metne değil ideolojik bağlama da hakim olmalıdır, işte bu iki hususta Joseph Frank’ten iyi kılavuz yoktur.”

Michael Dirda Wall Street Journal

 

Joseph Frank’in beş ciltlik anıtsal çalışması Dostoyevski, büyük yazarın bugüne kadar tüm dillerde yazılmış biyografileri arasında en kapsamlı olanı ve hiç kuşkusuz yüzyılın en büyük yazar biyografilerinden biridir.

Şimdi, Frank’in bu dev eseri tek cilt haline getirildi.

Biyografi yazınını, düşünce tarihini, sosyal tarihi ve edebiyat eleştirisini -hatta teorisini- mükemmel bir şekilde harmanlayan, entelektüel kapsamı ve üslubu açısından bir benzeri olmayan Dostoyevski: Çağının Bir Yazarı büyük yazarın başyapıtlarını yaşamöyküsel, tarihsel, ama en önemlisi ideolojik bağlamı içerisinde ele alıyor.

Bir biyografiden öte 19. yüzyıl Rusya’sının kültürel tarihini veren Dostoyevski, hem yazarın yaşadığı zengin dünyanın ayrıntılı bir resmini gözler önüne seriyor, hem de romanları hakkında belki de en kapsamlı, en içgörülü yorumları sunuyor.

 

İlginizi Çekebilir: Dostoyevski ve Kumarbaz Kitabının İlginç Hikayesi

 

Joseph Frank’in, Dostoyevski’nin yazdığı ortama -bir yanda kişisel, bir yanda sosyal, kültürel, tarihsel, edebi ve felsefi ortama ışık tutma çabası zaferle sonuçlanıyor.

J. M. Coetzee, The New York Review of Books

 

“Bu kitap, Joseph Frank’in gelmiş geçmiş en büyük romancılardan biri olan Dostoyevski’nin başlıca biyografi yazarı olduğunun kanıtıdır.”

David Foster Wallace

 

“Bu sıradışı biyografi ironiyi de büyük fikirleri de okurlar için capcanlı ve anlaşılır kılmayı başarıyor. Büyük bir yapıt, araştırma açısından da, sanatsal olarak da…”

M A. S. Byatt

 

“Anıtsal bir eser.”

Rene Girard

 

Reply

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.