no comments

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Sürrealizm; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında Avrupa’da gelişen, öncelikle edebiyat ve görsel sanatlarda başlayan bir harekettir. Soyut Dışavurumculuk (Abstract Expressionism) ile birlikte yirminci yüzyılın en etkili sanat hareketlerinden biri olarak gösterilir.

Sürrealist sanatçılar rasyonalizmi ve edebi gerçekçiliği reddettiler ve bunun yerine, hayal gücünü ortaya çıkarmak için bilinçdışı zihni yönlendirmeye odaklandılar. Salvador Dali ‘nin “Paranoyak-Eleştirisel Yöntem (Paranoiac-Critical Method)” olarak adlandırdığı yöntem buna örnek olarak verilebilir.

Ünlü Sürrealist sanatçılar her şeyi bir adım öteye taşıdılar ve birçok kişi için hemen hemen hiçbir anlam ifade etmeyen sanat eserleri yaratarak bilinçaltını uyandırmayı amaçladırlar. Bu hem görsel sanatlarda hem de edebiyatta kendine yer buldu. Sanatçılar, hayalleri gerçeğe dönüştürme nihai hedefine ulaşmak için büyük ölçüde sürpriz unsuruna güveniyorlardı.

Sürrealizm, film yapımcısı Luis Bunuel dahil olmak üzere çeşitli alanlarda birçok büyük sanatçı tarafından ilgi gördü; fotoğrafçı Man Ray ayrıca Salvador Dali ve René Magritte dahil olmak üzere birçok ünlü ressam bu hareketin öncülerindendir.

İşte tarihin en büyüleyici sanat akımlarından biri olan Sürrealizm’in en ünlü 10 sanatçısını “Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri” başlığıyla ele almaya çalıştık.

 

 

 En Ünlü 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

1- André Breton

Önceleri Dada hareketine dahil olan ancak daha sonra kendisini ‘Sürrealist’ olarak adlandıran grubun liderliğini yapan Fransız yazar ve şair André Breton (1896-1966), 1924’te Sürrealist hareketi kurmuş ve yönetmiştir. Bu sebepten Andre Breton ‘Sürrealizm Babası’ olarak da bilinmektedir.

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Andre Breton (1896-1966) | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri | Fotoğraf: Roger Viollet via Getty Images

 

Sürrealist Manifesto ‘sunda (Manifeste du surréalisme) sezgisel sanat ve otomatizm kavramını tanıtarak, hareketi ‘saf haliyle psişik otomatizm’ olarak tanımladı. Teorisi, sanatçının bilinçli zihnini bastırması ve yaratma sürecini büyük ölçüde otomatikleştirmesiydi.

Hareketin lideri olarak çalışmalarının yanı sıra, ikonik eserler haline gelen birden fazla Sürrealist kitap da yazmıştır. Bunlardan biri, ‘Ben kimim?’ sorusuyla başlayan ‘Nadja’ ‘dır. Aynı zamanda önemli bir eleştirmendi ve görsel sanatla ilgili olarak tarihin en ünlü sürrealist sanatçılarından biri olarak ününü güçlendiren çok sayıda teorik eser yazmıştır.

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Nadja, Andre Breton ‘un 1928 yılında yayımlanan kitabı, ‘Kimim ben?’ birçok şeyin yanında, en temelde bir arayışın romanı olan “Nadja” bu unutulmaz soruyla başlamaktadır. André Breton, Paris sokaklarında, gerçekle düş arasında gidip gelen, bir görünüp bir kaybolan ve hep biraz eksik görünen nadide bir ‘umut’ kıvılcımını aramaktadır. | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Hareket üzerindeki etkisi o kadar fazladır ki, birçok sanat uzmanı onun 1966’daki ölümünü, Sürrealizmin sonu olarak kabul eder.

 

İlginizi Çekebilir: Sanatseverlerin Görmesi Gereken 10 Ünlü Tablo

 

 

2- Rene Magritte

René Magritte (1898-1967), tarihin en tanınmış sanat eserlerinden bazılarını yaratan Belçikalı Sürrealist bir sanatçıdır.

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

René Magritte (1898-1967) | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Magritte ile ilgili en dikkat çekici gerçeklerden biri, kariyerinin başlarında Empresyonist bir sanatçı olarak tanınmasına rağmen daha sonra Paris’e taşınıp, André Breton ‘la arkadaş olduktan sonra tarzı tamamen değişmiş ve Sürrealist sanat hareketinin önde gelen üyelerinden biri olmuştur.

Soyut şekillerle karıştırılmış gerçek formların çarpık ve rüya gibi temsillerini yaratan Salvador Dali ve Max Ernst gibi diğer Sürrealist sanatçıların aksine, Magritte gerçekçi tasvirlerde tuhaflık ve belirsizlik uyandırma yolunu tercih etmiştir.

İzleyicinin gerçeklik algısını etkilemek amacıyla sıradan nesneleri düşündürücü bir şekilde tasvir etmesiyle tanınır. Nesneleri genellikle tekillik açısından sıradandır, ancak bağlam veya birbirleriyle ilişkileri bakımından gerçeküstüdür.

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Aşıklar (The Lovers), 1928 Paris, Rene Magritte | Eser Modern Sanatlar Müzesinde (MoMA) bulunmaktadır. | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

İlginizi Çekebilir: Dünyanın En İyi 10 Sanat Galerisi

 

Adamın Oğlu (The Son Of Man), 1964, Rene Magritte | Eser Modern Sanatlar Müzesinde (MoMA) bulunmaktadır. | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Alışılmadık bağlamlarda ve yan yana yerleştirilmiş gündelik nesneleri içeren sanatı, insan algısının varsayımlarına meydan okumakta ve izleyiciyi genellikle doğal olarak kabul edilen şeyleri yeniden düşünmeye zorlamaktadır.

Sürrealist sanatı, zekâsı ve düşündürücü doğası nedeniyle eserleri büyük ölçüde analiz edilmiş ve beğenilmiştir. Rene Magritte, Dali’den sonraki en ünlü Sürrealist sanatçı olmasının yanı sıra pop, minimalist ve kavramsal sanatı da etkilemiştir.

En çok tanınan eserlerinden biri, üzerinde ‘Ceci n’est pas une pipe’ yazan bir pipo resmidir. (İmgelerin İhaneti (The Treachery of Images))

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

İmgelerin İhaneti (The Treachery of Images), 1928-1929, Rene Magritte | Eser şu anda Los Angeles Country Güzel Sanatlar Galerisinde bulunmaktadır. | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Bu tabloda bir pipo imgesi bulunmakta olup ve bu imgenin altında Fransızca Ceci n’est pas une pipe (Bu bir pipo değildir) altyazısı bulunmaktadır.

Rene Magritte’in bu tabloda ele alıp incelemek ve seyirciyi üzerinde düşünmeye zorlamak istediği ana fikir; bir pipo imgesi gösteren resmin, her ne kadar gerçekçi olarak çizilip renklendirilmiş olursa olsun, gerçekten bir pipo olmadığıdır.

İmge sadece bir gerçek temsilcisi olup bir gerçek değildir; yani gerçekten içi tütünle doldurup; yakılıp; tütün dumanı çekilebilecek bir pipo değildir.

 

İlginizi Çekebilir: Çağdaş Sanat Bir Kandırmaca Mı?

 

 

3- Frida Kahlo

Frida Kahlo (1907-1954), çok sayıda portre ve otoportrenin yanı sıra anavatanı Meksika ile ilgili tablolar yapan Meksikalı bir sanatçıdır.

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Frida (Frieda) Kahlo (1907-1954) | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Gerçekliği ve fantaziyi birleştiren kendi stilini geliştirmesiyle tanınmış, bu nedenle en ünlü Sürrealist sanatçılardan biri olarak kabul edilmiştir. Stili ayrıca ‘Büyülü Gerçekçilik’ (Magical Realism) olarak tanımlanmıştır.

 

Yaralı Geyik (The Wounded Deer-The Little Dear), 1946, Frida Kahlo | Sürrealist Sanatçılar ve Eserleri

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Yaralı Masa (The Wounded Table), 1940, Frida Kahlo | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Frida (Frieda) Kahlo ‘nun eserlerine baktığınızda; onun ayrıntılı ve kişisel ikonografi açısından zengin, çektiği acıları ustalıkla büyülü bir şekilde, farklı bir tarzda yansıtan eserler olduğunu görebilirsiniz.

 

İlginizi Çekebilir: Frida Kahlo ‘nun Hayatı Hakkında 10 Şaşırtıcı Gerçek

 

 

4- Leonora Carrington

Leonora Carrington (1917-2011), hem Sürrealist hareketin önemli bir figürü hem de olağanüstü bireyselliğe sahip bir sanatçı olarak görülmektedir.

Ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo‘nun Sürrealist olmadığını ilan ettiği düşünülürse, Leonora Carrington belki de en ünlü kadın Sürrealist sanatçıdır.

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Leonora Carrington (1917-2011) | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Leonora, İngiltere’de doğmuş fakat yetişkin yaşamının çoğunu Meksika’da geçirmiştir. Sürrealizmin önde gelen sanatçılarından Max Ernst ile romantik bir ilişki yaşamış ve bu türdeki ilk çalışması, ilişkilerine bir övgü olarak Ernst’in bir portresini olmuştur.

 

Leonora Carrington ‘un Max Ernst için yaptığı sürrealist portre, 1939 | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Tıpkı diğer Sürrealistler sanatçılar gibi, bilinçdışı zihin ve rüya imgeleriyle ilgilenmiştir. Fakat diğer Sürrealistlerin aksine, Carrington Sigmund Freud’un yazılarıyla ilgilenmemiştir.

Leonora Carrington büyücülük, metamorfoz, simya ve okült görüntüleri içeren unutulmaz, otobiyografik resimleriyle ünlüdür. Sanatı, kadın cinselliğini erkek Sürrealistlerden belirgin şekilde farklı bir şekilde ifade etmesiyle de bilinir.

 

Şafak Atı Hanı (Inn of the Dawn Horse), 1937-1938, Leonora Carrington | Sürrealist Sanatçılar

 

Sanatı, fantastik yaratıkların rüya gibi ve fantastik kompozisyonlarıyla karakterizedir. Başka dünyaya ait ortamlar yaratırken, açıklamamayı tercih ettiği oldukça kişisel bir sembolizm de kullanmıştır.

Cinsel kimlik fikrini araştırırken, kadınları arzu nesneleri olarak betimleyen sürrealizm klişelerini reddetmiştir. Fantastik canavarları betimleyen ve tekrar eden metamorfoz, kimlik ve sihir temalarına sahip olan sanatçı, eserlerinde Kelt edebiyatı, Rönesans sanatı, Orta Amerika halk sanatı, orta çağ simyası ve Jung psikolojisi gibi çeşitli kültürel etkileri harmanlamıştır.

2011 yılında, 94 yaşında ölen Leonora Carrington, Sürrealist hareketin hayatta kalan son katılımcıları arasında bulunmaktaydı.

 

 

5- Max Ernst

Max Ernst (1891-1976), Sürrealizmin ve Sürrealizmin geliştiği Dada hareketinin öncüsüdür.

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Max Ernst (1891-1976) | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Bir provokatör, şaşırtıcı ve yenilikçi bir sanatçı olan Max Ernst, toplumsal geleneklerle alay eden, rüya gibi gerçeküstücülük imgeleri için bilinçaltını kazımıştır. Modern dünyayı irrasyonel olarak görerek, bu fikri sanatının temeli haline getirmiştir.

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Fil Kutluyor (The Elephant Celebes), 1921, Max Ernst | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Ernst’in en belirgin katkıları arasında sürrealist teknikler olan frottage ve dekalkomani buluşu yer alır.

Frottage tekniği ile sanatçı; pastel, kurşun kalem veya başka bir çizim aracını alır ve düz olmayan bir yüzeye sürtünme yapar. Çizim olduğu gibi bırakılabilir veya daha fazla iyileştirme için temel olarak kullanılabilir.

Dekalkomani, dokulu bir nesnenin üzerine yağlı boya tabakasıyla hazırlanmış bir tuvalin döşenmesini ve ardından ilginç ve beklenmedik bir yüzey oluşturmak için boyanın kazınmasını içerir.

 

Hayvanlarla Şehir (City with Animals), 1919, Max Ernst | Sürrealist Sanatçılar ve Eserleri

 

Çok yönlü ve üretken bir sürrealizm sanatçısı olarak resim, heykel ve kâğıt üzerinde çalışma ortamlarını araştırmıştır.

René Magritte ve Salvador Dali ile Max Ernst, sürrealizmin altın çağını yaşatan sanatçılar arasında yer alır.

 

 

6- Yves Tanguy

Yves Tanguy (1900-1955), emekli bir donanma komutanının oğlu olarak dünyaya gelen ve başlangıçta orduda da kariyer yapan Fransız Sürrealist sanatçıdır.

 

Yves Tanguy (1900-1955) | Sürrealist Sanatçılar ve Eserleri

 

1922 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1924’te Paris’teki sürrealist grubun üyelerinden etkilenerek resim yapmaya başlamıştır.

Çalışmaları ile sürrealizm sanatçıları içinde en çok tanınanlardan biridir. Eserleri, sınırlı sayıda renge sahip, geniş manzaralardan oluşur ve 1930’larda çok sayıda sürrealist ressam için ilham kaynağı olmuştur.

Çocukluk hafızası, rüyalar, halüsinasyonlar ve psikotik ataklara olan ilgisini yansıtan oldukça kişisel bir sembolizm kullanmıştır. Bu sebepten eşsiz ve hemen tanınabilir bir temsili olmayan gerçeküstücülük tarzına sahiptir.

Tanguy doğa sevgisi nedeniyle biyomorfik şekillerle dolu soyut manzaralar çizmiş ve bunları kasvetli tonlarda boyamıştır.

 

Deux Fois Du Noir, 1941, Yves Tanguy | Sürrealist Sanatçılar ve Eserleri

 

Yves Tanguy’un bilinçdışını kendisinden önceki herhangi bir sanatçıdan daha canlı bir şekilde yakaladığı söylenebilir ve onun sanatsal tarzı, Roberto Matta ve Wolfgang Paalen gibi birkaç genç Sürrealist ressam üzerinde büyük bir etki yaratmıştır.

 

Anne, Babam Yaralandı! (Mama, Papa is Wounded!), 1927, Yves Tanguy | Sürrealist Sanatçılar ve Eserleri

 

Tanguy başlangıçta bohem yaşam tarzını benimsemiş ve bundan zevk almıştır. Sanatçı arkadaşı Kay Sage ile tanışmış ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınarak, 1948’de de Amerikan vatandaşı olmuştur.

 

 

7- Man Ray

Çok yönlü ve üretken bir sanatçı olan Man Ray (1890-1976), fotoğraf, resim, heykel, film, baskı ve şiir gibi çeşitli alanlarda çalışmış ve Kübizm, Fütürizm, Dada ve Sürrealizm‘den etkilenmiştir.

 

Man Ray (1890-1976) | Sürrealist Sanatçılar ve Eserleri

 

Kendisini her şeyden önce bir ressam olarak görmekteydi, ancak Man Ray en çok fotoğrafçılığıyla tanınmaktadır. Özellikle de ‘Rayograflar’ adını verdiği kamerasız fotoğrafları ile ünlüdür.

Rayograf, fotogram, ışığa duyarlı kâğıt gibi fotoğraf malzemeleriyle üretilmiş ancak kamerasız bir resimdir. Man Ray, kendisine atıfta bulunarak ‘rayograflar’ olarak adlandırdığı fotogramların 20. yüzyılın en önde gelen öncüsüdür.

Man Ray, raptiye, tel bobin ve burada kullanılan diğer dairesel formlar gibi nesneleri doğrudan bir ışığa duyarlı kağıt yerleştirerek ve ışığa maruz bırakarak kamera olmadan ‘rayograflarını’ yapmıştır.

Man Ray daha önce gündelik nesneleri fotoğraflamıştı, ancak bu benzersiz, vizyoner görüntüler, fotoğrafçıyı hemen günün avangart ressamlarıyla aynı seviyeye getirmiştir. Soyut ve temsili arasında gidip gelen rayograflar, onun çalışmalarını savunan Dadaist şairleri memnun eden ve onu takip eden Sürrealist yazar ve ressamların rüya gibi vizyonlarına giden yolu gösteren yeni bir görme biçimini ortaya çıkarmıştır.

 

Man Ray ‘in bir Rayograf örneği. | Sürrealist Sanatçılar ve Eserleri

 

Andre Breton onu sürrealist öncesi olarak tanımlamış ve hareketin daha kurulmadan önce çalışmalarında stile ve sürrealist alt tonlara olan doğal yakınlığına atıfta bulunmuştur.

Eserleri 1925’te Paris’teki ilk sürrealist sergisinde yer almıştır. Resim ve fotoğrafların yanı sıra birkaç etkili sürrealist kısa film yönetmiştir. Gerçeküstücülüğe hiçbir zaman resmi olarak bağlı olmamasına rağmen, Man Ray harekete önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

 

Yok Edilecek Nesne 1923 Man Ray tarafından oluşturulanın 1964 yapılan kopyası) (Indestructible Object (1964 replica of 1923 original)) | Sürrealist Sanatçılar ve Eserleri

 

Sanat ve yaşam arasındaki boşlukta faaliyet gösteren fotoğrafçılığı, rüya ile gerçek arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran çeşitli tekniklere dayanıyordu. Kadın formuna dair sürrealist bir vizyon yaratmaya çalışırken, sürrealizm fotoğrafçılığı oluşturmak için solarizasyon, kırpma ve aşırı geliştirmeyi kullanmıştır.

 

 

8- Luis Bunuel

Luis Bunuel (1900-1983), Sürrealist sinemanın öncülüğünü yapmıştır. Hareketin çizgisel, mantıksal anlatıdan kurtulma hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek hareketin en ünlü film yapımcısı olmuştur.

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Luis Bunuel (1900-1983) | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Bunuel, rüyaların tutarsız anlatılarını başarılı bir şekilde yakalamayı ve varoluş ve gerçeklikle ilgili rahatlatıcı insan varsayımlarını yok etmeyi başarmıştır. İnsan rüyalarının birbirinden kopuk görsel anlatılarını eylem halinde tasvir ederek, rüya görme durumunu karakterize eden her şeyi mükemmel bir şekilde yakalamayı başarmıştır.

Varoluş ve gerçekliğe dair rahatlatıcı varsayımları yıkarak, sürrealizm sanatında onların en temel ve gizli korkularını uyandırmayı başarmıştır. Filmleri, insan varoluşu sorunlarına basit toplumsal veya dini çözümleri başarıyla eleştirmesiyle tanınır.

Luis Bunuel’in ilk filmi olan Un Chien Andalou (Bir Endülüs Köpeği – An Andalusian Dog), ‘şimdiye kadar yapılmış en ünlü kısa film‘ olarak adlandırıldı ve altı filmi, Sight & Sound dergisinin 2012 yılında yaptığı bir eleştirmen anketine dahil edilmiştir. Tüm zamanların en iyi 250 filmi arasında yer almaktadır.

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Luis Bunuel’in ilk filmi olan Un Chien Andalou (Bir Endülüs Köpeği – An Andalusian Dog) Film Afişi | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Luis Bunuel ‘in kısa filmi olan Un Chien Andalou (Bir Endülüs Köpeği – An Andalusian Dog) ‘yu izlemek için buraya tıklayınız.

 

 

9- Remedios Varo

Remedios Varo (1908-1963), İspanya’nın kuzeydoğusunda, Katalonya’da küçük bir kasabada María de Los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga olarak doğdu. İlk resimlerini 23 yaşında yapmaya başlamış, sürrealist stilini 1930’larda Paris’i ziyaret ettikten ve Madrid’de konuyu inceledikten sonra geliştirmiştir.

 

Remedios Varo (1908-1963) | En Meşhur Sürrealist Ressamlar

 

Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa’dan kaçmak zorunda kalmış ve diğer Avrupalı sanatçılarla birlikte savaşın kaygısı olmadan tarzının daha da geliştiği Meksika’ya taşınmak zorunda kalmıştır.

 

Uyum (Armonía), 1956, Remedios Varo | En Meşhur Sürrealist Ressamlar

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Yıldız Lapası (Star Porridge), 1958, Remedios Varo | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Sanatı, sürrealist meslektaşları arasında oldukça benzersiz olan, dinden ve kadınların yüceltilmesinden büyük ölçüde etkilenmiştir.

 

 

10- Salvador Dali

Salvador Dali (1904-1989) dünyanın en meşhur sürrealist ressamıdır. Dali, Katalonya’nın Figueres şehrinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren ağırlıklı olarak Rönesans ustalarından ve ünlü Ekspresyonist sanatçılardan etkilenmiş olsa da tuhaf görüntüler ve mantıksız unsurlar nedeniyle son derece tanınır hale gelen kendi stilini geliştirmiştir.

 

Salvador Dalí (1904-1989)

 

‘Belleğin Azmi’ (The Persistence of Memory) (1931) adlı en ünlü eseri, sanat akımının belirleyici tablolarından biri olmuştur. İspanya İç Savaşı sırasında (1936-1939) kısa bir süre Fransa’da yaşamış ve 1940’ta 8 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmıştır.

 

Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

Belleğin Azmi (The Persistence of Memory), 1931 – Salvador Dali | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Sanat eserleri ile dünyaca ünlü olsa da kariyeri boyunca olağandışı davranışları da çoğu zaman büyük ilgi görmüştür.

 

İlginizi Çekebilir: Salvador Dali Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 

Sürrealist resme, ‘Paranoyak-Eleştirisel Yöntem (Paranoiac-Critical Method)’; sanatçının sistematik irrasyonel düşünce ve kendinden kaynaklı bir paranoyak durum aracılığıyla bilinçaltına erişmeye çalışması ile katkıda bulunmuştur.

Çarpıcı ve tuhaf Sürrealist resimleriyle ünlü olmasına rağmen Dali; film, heykel ve fotoğrafçılıkla da ilgilenmiştir.

Luis Bunuel‘in ünlü filmi Endülüs Köpeği‘nin senaryosunu yazmış ve hareketin en ünlü iki nesnesini yaratmıştır: Lobster Telephone ve Mae West Lips Sofa.

 

Istakoz Telefon (Lobster Telephone), 1936, Salvador Dali

 

Mae West’in Dudak Koltuğu (Mae West Lips Sofa), 1937, Salvador Dali | Salvador Dalí Tiyatro Müzesinde bulunmaktadır. | Bilmeniz Gereken 10 Sürrealist Sanatçı ve Eserleri

 

Salvador Dali, gerici siyasi görüşleri nedeniyle 1934’te sürrealist gruptan resmen ihraç edilmesine rağmen en etkili sürrealist sanatçılardan biri olmuş ve belki de Pablo Picasso ‘dan sonra yirminci yüzyılın en ünlü ressamı haline gelmiştir.

 

 

Kaynaklar:

 • https://art-facts.com/famous-surrealist-artists/
 • https://learnodo-newtonic.com/famous-surrealist-artists
 • https://www.widewalls.ch/magazine/surrealist-artists
 • https://www.widewalls.ch/magazine/surrealist-paintings
 • https://artincontext.org/surrealist-artists/
 • https://www.irishtimes.com/culture/books/nadja-1928-plotless-parisian-setting-free-of-logic-s-hateful-prison-1.3968600
 • https://www.moma.org/collection/works/79933
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0mgelerin_%C4%B0haneti
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Adam%C4%B1n_O%C4%9Flu
 • https://www.thecut.com/2015/03/rare-photos-of-frida-kahlo-from-her-last-years.html
 • http://dallasartdealers.org/how-leonora-carringtons-surrealist-art-imaginatively-reclaimed-female-perspectives/
 • https://www.artsy.net/news/artsy-editorial-leonora-carringtons-surrealist-portrait-max-ernst-acquired-national-galleries-scotland
 • https://www.maxernst.org/city-with-animals/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Object_to_Be_Destroyed
 • https://www.youtube.com/watch?v=cB7gd_t6WMQ
 • https://fahrenheitmagazine.com/tr/sanat/plastik/remedios-varo%27nun-mistik-yan%C4%B1n%C4%B1-g%C3%B6steren-d%C3%B6rt-eser#view-1
 • https://www.tate.org.uk/art/artworks/dali-lobster-telephone-t03257
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Mae_West_Lips_Sofa

Reply

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.