no comments

Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

İzlenimcilik (Empresyonizm) isminin Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressam Claude Monet ‘in bir eserinden türetildiği biliyor musunuz?

Kendisini Empresyonist (İzlenimci) olarak kabul etmeyen fakat Empresyonist tarzda resimler yapan Edgar Degas ‘ın resimlerinde en çok hangi figürleri kullanırdı?

İzlenimciliğin (Empresyonizm) üç büyük kadın (les Trois grandes dames)  lakaplı kadın sanatçıları kimlerdir?

1870’lerde Paris ‘te, on yıllar öncesinin Realizm sanatçılarının fikirleriyle tamamen zıt olan yeni bir sanat hareketi ortaya çıkmıştır. Yüzyılın ilk yarısında Romantik sanatçıların dramatik ifadesinin özüne bir şekilde geri dönülmüş ve bu hareketin sanatçıları, Eugène Delacroix ve J. M. W. Turner gibi ressamların eserlerinden ilham almıştır. Başlangıçta eleştirilmiş olsa da, kısa sürede beğeni toplamış ve zamanla popüler hale gelmiştir. Hatta müzik ve edebiyatta benzer akımlara yol açmıştır.

Bugün İzlenimcilik (Empresyonizm), modern sanatın en etkili hareketlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Empresyonist bir resmin özellikleri arasında belirgin fırça darbeleri, canlı renkler, sıradan konu, samimi pozlar ve kompozisyonlar ve en önemlisi değişen niteliklerinde ve olağandışı görsel açılarında ışığın doğru tasvirine yapılan vurgu yer almaktadır. Dahası, sanatçıları bir sahneyi doğru bir şekilde tasvir etmekten ziyade anlık etkisini yakalamaya odaklanmışlardır.

İzlenimcilikten önce, resimler genellikle stüdyoda yapılırdı. Empresyonistler (İzlenimciler), açık havada resim yapma pratiği olan plein havasında sanat yaratma geleneğini başlattılar.

İsterseniz içeriğimizin başındaki soruların cevaplarını ve bu meşhur sanat akımının en ünlü sanatçılarını “Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri” başlığı altında hep beraber inceleyelim.

 

 

Bilmeniz Gereken 8 Empresyonist (İzlenimci) Ressam ve Eserleri

 

1- Claude Monet

Oscar Claude Monet (1840-1926), Fransız ressam ve izlenimci sanat hareketinin kurucularından biridir. Hareketin kurucu babalarından biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda en üretkenler arasında yer almaktadır.

 

Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

Claude Monet (1840-1926) | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Hayatının ikinci yarısını Fransa’nın kuzey kesiminde bir peyzaj projesine başladığı büyük bir mülkte yaşayarak geçirmiştir. Burası, onun zambaklar serisi resimleri ve sonunda en ünlü eserleri haline gelen diğer manzara resimleri için ilham kaynağı olmuştur.

‘İzlenimcilik’ terimi, 1874’te sergilenen İzlenim: Gün Doğumu (Impression, Sunrise)(Fransızca: soleil levant) adlı resminin başlığından türetilmiştir.

 

Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar

İzlenim: Gün Doğumu (Impression, Sunrise)(Fransızca: soleil levant), 1872, Claude Monet | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Renkler, ışıklar ve şekiller açısından gelenekleri ve düşünceyi tamamen değiştirmiştir. Serilerinden bazıları duman, buhar, sis, yağmur vb.’nin rengi ve görünürlüğü nasıl etkilediğini araştırmıştır. Bunu, ışığın değişen etkisini ve mevsimlerin geçişini yakalamak için aynı sahneyi defalarca boyayarak yapmıştır.

 

İlginizi Çekebilir: Claude Monet Kimdir? Claude Monet’in Hayatı ve Eserleri

 

Monet’in 250 civarında tablodan oluşan en ünlü serisi Nympheas (Nilüferler), ‘Empresyonizmin Sistine Şapeli’ olarak tanımlanmıştır. Claude Monet, en ünlü Fransız peyzaj sanatçısıdır ve gelmiş geçmiş en büyük ressamlar arasında sayılmaktadır.

 

Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

Çiçek Açan Nilüferler (Nymphéas en fleur), 1915, Oscar Claude Monet | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

 

2- Edgar Degas

Edgar Germain Hilaire Degas (1834-1917) daha çok pastel çizimleri ve yağlı boya tablolarıyla tanınmakla birlikte, bronz heykeller, baskılar ve çizimler gibi çeşitli sanat eserlerine de imza atmıştır. Şu anda Empresyonist sanat akımının önde gelen sanatçılarından biri olarak anılsa da, kendisine böyle hitap etmemiş ve Realist sanatçı olarak anılmayı tercih etmiştir.

 

Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

Edgar Degas (1834-1917) | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Dansçılar, şarkıcılar, fahişeler…Bu figürlerin hepsi Degas ‘ın eserlerini oluşturur ve o bunları yenilikçi yöntemlerle resmetmeye hevesli bir ressamdı. Garip duruşlarla yapay ışık altında alışılmadık açılarla çizerdi.

1870’lerden ölümüne kadar, çalışmalarının büyük bir bölümünü oluşturan dans figürleri özellikle balerinler, sanat tarihçileri tarafından sürekli araştırma konusu olmuştur.

Degas, işte, provada veya dinlenme sırasındaki balerinlerin resimleriyle ünlüdür. Dans resimlerinin efsane olmasının nedenlerinden biri hareketleri daha önce kimsenin yakalamadığı şekilde resimlerinde tasvir etmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

 

İlginizi Çekebilir: Ressamların Tarzları İle İlgili Neler Biliyorsunuz?

 

İzlenimci dönemdeki birçok eleştirmen, Degas’ın resimlerinde alt sınıf figürleri kullanmasını oldukça fazla eleştirmişlerdir.

Diğer tüm ünlü İzlenimci sanatçıların aksine nadiren açık havada resim yapmıştır.

 

Mavi Dansçılar (Blue Dancers), 1897, Edgar Germain Hilaire Degas | Bilmeniz Gereken 8 Empresyonist (İzlenimci) Ressam ve Eserleri

 

Bilmeniz Gereken 8 Empresyonist (İzlenimci) Ressam ve Eserleri

Balerinlerin Provası (The Rehearsal), 1873-1878, Edgar Germain Hilaire Degas | Bilmeniz Gereken 8 Empresyonist (İzlenimci) Ressam ve Eserleri

 

Akademik eğitim almış olması ve başlangıçta tarih ressamı olmak istemesi de dikkat çekicidir. Sonunda, İzlenimci sanatı tanımlayan bir özellik olan hareket resminde nihai ustalardan biri olmuştur.

 

İlginizi Çekebilir: Edgar Degas ‘nın Hayatı ve Eserleri

 

 

3- Édouard Manet

Edouard Manet (1832-1883), 19. yüzyılda Empresyonist sanat hareketinin çok önemli bir temsilcisidir. Modern yaşamı betimleyen ilk sanatçılardan biri olarak kabul edilir ve Realizm ile İzlenimcilik arasındaki geçiş tarzında çok önemli eserler vermiştir. Bu özelliği Manet ‘i sanat tarihinin en ünlü izlenimci sanatçılarından biri yapmıştır.

 

Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

Edouard Manet (1832-1883) | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Manet’in hayatı ağırlıklı olarak Paris’te geçmiştir. Çıplak kadınlar genel olarak Edouard Manet ‘in resimlerinin çoğunun konusunu oluşturur. Bu seçim çoğu zaman dönemin sanat eleştirmenleri tarafından oldukça sert eleştirilere neden olmuştur.

Manet ayrıca resimlerinde gündelik hayat ve ortak nesneleri yakalamayı tercih etmiştir.

Paris’in kafe ve barları, şehir hayatı, cadde ve insanları…Folies-Bergere’de Bir Bar’ en ünlü eserlerinden biridir.

 

Edouard Manet 'in Folies Bergère’de Bir Bar Eseri Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Edouard Manet – Folies-Bergère’de Bir Bar (A Bar at the Folies), 1882, Courtauld Gallery, Londra, İngiltere. | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

İlginizi Çekebilir: Manet ‘in Folies Bergère’de Bir Bar Eseri Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

 

Empresyonist (İzlenimci) hareketin şekillenmesinden yaklaşık on yıl önce, ‘Kırda Öğle Yemeği’ (‘Le Déjeuner Sur l’Herbe’) adlı tarihin en etkili tablolarından birini yapmış ve 1870’lerde İzlenimciler için ilham kaynağı olmuştur.

 

Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

Kırda Öğle Yemeği (Le Déjeuner Sur l’Herbe), 1862-1863, Edouard Manet |  Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Fırça darbeleri gevşektir ve bu nedenle tuvalin bazı kısımları düzgün bir şekilde boya ile kaplanmamıştır, bu nedenle eleştirmenler eserleri hakkında tamamlanmamış yorumu yapmışlardır.

 

İlginizi Çekebilir: Edouard Manet ‘in Hayatı ve Eserleri

 

 

4- Alfred Sisley

Alfred Sisley (1839-1899), Fransa’da doğmuş ve hayatının çoğunu burada geçirmiş ve çalışmış İngiliz İzlenimci ressamdır. Hayatının çoğunluğunu Fransa’da geçirmesine rağmen İngiliz vatandaşı olarak kalmıştır.

 

Alfred Sisley (1839-1899) | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Dış mekân resimleriyle ünlüdür ve zamanının en üretken Empresyonist manzara ressamlarından biri olmuştur. Kent yaşamını, sanayileşmeyi ve insanı inceleyen diğer Empresyonist (İzlenimci) ressamlardan farklı olarak Alfred Sisley manzara türüne bağlı kalmıştır.

 

Hampton Court Köprüsü Altında (Under Hampton Court Bridge), 1874, Alfred Sisley | Bilmeniz Gereken 8 Empresyonist (İzlenimci) Ressam ve Eserleri

 

Peyzaj sanatı, atmosfer ve ışık hissini doğru bir şekilde yakalama yeteneğiyle bilinir ve diğer birçok izlenimci tarafından kaçırılan doğal manzaraların inceliklerini tasvir etmede ustadır.

 

İlginizi Çekebilir: Alfred Sisley ‘in Hayatı ve Eserleri

 

Alfred Sisley, aynı zamanda, açık hava manzara resimlerine olan bağlılığında izlenimcilerin en tutarlısıdır. Sisley’nin başyapıtı Louveciennes’ da Kar (Snow at Louveciennes), izlenimciliğin hava ve ışığın geçici etkilerini kaydetme hedefinin başlıca örneği olarak kabul edilmektedir.

 

Louveciennes’da Kar (Snow at Louveciennes), 1878, Alfred Sisley | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Çalışmaları, kariyeri ilerledikçe yoğunlaşan huzur ve renklerin büyüleyici kullanımı ile tanımlanır.

 

 

5- Pierre-Auguste Renoir

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), kadınların güzelliğini ve şehvetini mükemmel bir şekilde yakalayabilmesiyle tanınan Fransız Empresyonist (İzlenimci) sanatçıdır. Ayrıca Paris yaşamının modernliğini ve boş zamanını yakalamak Pierre-Auguste Renoir‘in odak noktaları arasında yer almaktadır. Peter Paul Rubens ve Jean-Antoine Watteau gibi en ünlü Barok Sanatçılardan bazılarından açıkça ilham almıştır.

 

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Sanatçılar ve Eserleri

 

Ayrıca, şu anda Paris’teki Orsay Müzesi (Musée d’Orsay) ‘nde sergilenen ‘Bal du moulin de la Galette’ adlı tarihin en ikonik Empresyonist resimlerinden birini yapmıştır. Ayrıca bu eser ’19. yüzyılın en güzel tablosu’ olarak tanımlanmıştır.

 

İlginizi Çekebilir: Dünyanın En İyi Sanat Müzeleri

 

Paris’in Montmartre bölgesindeki sıradan bir pazar öğleden sonrasını betimleyen bu tablo, Empresyonist sanat hareketinin tanımı niteliğindedir.

 

Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar

Bal du moulin de la Galette, 1876, Pierre-Auguste Renoir | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Zamansız şaheserler yaratmak için ışığın ve gölgenin hareketini güzel bir şekilde yakalamıştır. Eserleri hayat doludur ve canlı renkler, iyi giyimli Parislilerin hayatlarının tadını çıkarmasını içermektedir.

 

Terasta İki Kız Kardeş (Two Sisters or On the Terrace), 1881, Pierre-Auguste Renoir | Bilmeniz Gereken 8 Empresyonist (İzlenimci) Ressam ve Eserleri

 

Manzaralarla çalışmayı tercih eden diğer empresyonist ressamlar arasında Renoir’i farklı kılan insan figürlerine olan hayranlığıdır.

 

 

6- Mary Cassatt

Amerika Birleşik Devletleri’nde Pennsylvania’da doğan Mary Stevenson Cassatt (1844-1926), sanat eğitimi için Fransa’ya gitmiş, yaşamının ve kariyerinin çoğunu burada geçirmiştir.

 

Mary Stevenson Cassatt (1844-1926) | Bilmeniz Gereken 8 Empresyonist (İzlenimci) Ressam ve Eserleri

 

O tarihte Fransız sanat dünyasına izlenimcilik akımı hakimdi. Mary Cassatt, Paris’te izlenimciler ile birlikte sergilenen tek Amerikalı sanatçı olmuştur. Yeteneği çağdaşları tarafından fark edildikten sonra ünlü sanatçı Edgar Degas ile uzun bir iş birliği dönemi geçirmiştir.

 

Mavi Koltukta Küçük Kız (Little Girl in a Blue Armchair), 1878, Mary Cassatt | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Mary Cassatt, özellikle anneler ve çocuklar arasındaki yakın bağlara vurgu yaparak; kadınların sosyal ve özel hayatlarını tasvir etmesiyle tanınmaktadır. Bir kadın sanatçı olarak katkısı, çok az kadının ciddi sanatçılar olarak kabul edildiği bir zamanda profesyonel başarı elde edebildiği için dikkate değerdir.

 

Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar

Çocuğun Banyosu (The Child’s Bath), 1893, Mary Stevenson Cassatt | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Mary Cassatt en ünlü kadın izlenimcidir ve tüm zamanların en büyük kadın sanatçılarından biri olarak kabul edilmektedir.

 

 

7- Camille Pissarro

Camille Pissarro (1830-1903), hem Empresyonist hem de Post-Empresyonist ressam olarak üretken bir kariyere sahip olan Danimarkalı-Fransız sanatçıdır. Empresyonist hareketin bir nevi elçisidir ve 1870’lerin başlarında yaklaşık 15 benzer düşüncede olan sanatçıdan oluşan bir grup kurmuştur.

 

Camille Pissarro (1830-1903) | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Camille Pissarro, hareket içinde önemli bir figür ve akıl hocası olduğu için ‘Empresyonist ressamların dekanı’ olarak anılmaktadır.

Kariyeri, kendisine büyük ilham kaynağı olan Realizm ressamı Gustave Courbet ile başlamış ve daha sonra Georges Seurat ve Paul Signac gibi ünlü Post-Empresyonist sanatçılarla yaptığı iş birliğiyle devam etmiştir.

Cézanne, Gauguin ve Vincent van Gogh gibi sanatçılar için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Çalışmaları, herhangi bir savurganlık veya ihtişam olmadan, doğal ortamlarda sıradan insanı tasvir etmesiyle tanımlanmaktadır. Pissarro resimlerinde genel olarak ışığın renk üzerindeki etkilerine odaklanmıştır.

 

Voisins Kasabasına Giriş (Entrance to the Village of Voisins)(Entrée du village de Voisins), 1872, Camille Pissarro | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Siyasetten çok etkilenmiş ve bu durum onun eserlerindeki sanatı siyasetten ayrı düşünemememize yol açmıştır. Emekçi köylüler üzerine yaptığı resimler bunun açık bir örneğidir.

 

Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar

Saman Arabası, Montfoucault (The Hay Cart, Montfoucault), 1879, Camille Pissarro | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

Empresyonist dönemin çağdaşlarının çoğu eserlerini sergilerde sergilemeyi reddettiğinde, resimlerini sekiz Empresyonist serginin hepsinde sergileyen tek kişi Camille Pissarro ‘dur.

 

 

8- Berthe Morisot

Nüfuzlu bir ailede dünyaya gelen Berthe Marie Pauline Morisot (1841-1895), hayatının erken dönemlerinde sanatçı olmaya karar vermiş ve hayatı boyunca bu amacı büyük bir özveriyle takip etmiştir.

 

Berthe Marie Pauline Morisot (1841-1895) | Ünlü Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar ve Eserleri

 

1864’te ilk kez çok saygın bir yer olan Salon de Paris ‘te eserleri sergilenmiştir ve sonraki on yıl boyunca eserleri burada sergilenmeye devam etmiştir. Ancak, 1874’te devrimci izlenimcilere katılmış ve eserlerinin Salon’da sergilenmesini reddetmiştir.

 

Yaz Günü (Summer’s Day), 1879, Berthe Morisot | Bilmeniz Gereken 8 Empresyonist (İzlenimci) Ressam ve Eserleri

 

1876’daki ikinci izlenimci sergiden sonra bir eleştirmen, katılımcılarını “biri kadın olan beş ya da altı deli” olarak tanımlamıştır. O kadın Berthe Morisot‘dur.

Cinsiyetinden dolayı karşılaştığı zorluklara rağmen, Morisot başarılı bir sanatçı ve izlenimci hareketin önde gelen bir üyesi olmaya devam etmiştir.

 

Empresyonist (İzlenimci) Ressamlar

Balkonda (On the Balcony), 1873 Berthe Morisot | Bilmeniz Gereken 8 Empresyonist (İzlenimci) Ressam ve Eserleri

 

Harekete öyle bir katkısı var ki, Marie Bracquemond ve Mary Cassatt ile birlikte İzlenimciliğin (Empresyonizm) “les Trois grandes dames (üç büyük kadını)” olarak bilinmektedir.

 

 

İlginizi Çekebilir: Yapay Zeka Sanatçılarla Tanışmak İster Misiniz? 

 

 

Kaynaklar:

 • https://art-facts.com/famous-impressionist-artists/
 • https://www.parblo.com/blogs/guides/5-famous-impressionist-artists-and-their-masterpieces
 • https://learnodo-newtonic.com/famous-impressionist-artists
 • https://www.ranker.com/list/famous-impressionism-artists/reference
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Impression,_Sunrise#/media/File:Monet_-_Impression,_Sunrise.jpg
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autoportret_Claude_Monet.jpg
 • https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Claude_Monet_Nympheas_1915_Musee_Marmottan_Paris.jpg
 • https://artsandculture.google.com/asset/the-rehearsal/mAFZx9l_OlYhJw?hl=tr
 • https://artsandculture.google.com/asset/self-portrait/jgHDOWY-LcbnHg?hl=tr
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sisley_-_Self-Portrait.jpg
 • https://artsandculture.google.com/asset/the-child-s-bath/FQGpjnFFEcrMyw?hl=tr
 • https://artsandculture.google.com/asset/little-girl-in-a-blue-armchair/UwELDD8PvGE1Rg?hl=tr
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camille_Pissarro_-_Self-portrait_-_Tate_Britain.jpg
 • https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Camille_Pissarro_-_The_Hay_Cart,_Montfoucault_-_Google_Art_Project.jpg
 • https://www.wikiart.org/en/berthe-morisot/self-portrait-1885
 • https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-m/morisot-berthe/berthe-morisot-yaz-gunu-922/
 • https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-m/morisot-berthe/berthe-morisot-balkonda-916/

Reply

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.