no comments

Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

Sanat tarihinde görmeye değer pek çok eser ortaya çıkmış ve ne yazık ki Türkiye ‘de yaşayan insanların birçoğu bu resimleri dünya gözüyle görme imkanı bulamamıştır. Her ne kadar bu tabloların bulundukları müzelerin, salonların havasını soluma imkanımız olmasa da bu eserleri bilmeli ve haklarında ufakta olsa fikir sahibi olmamız gerektiğini düşünmekteyim. Bu yüzden görmemiz gerektiğini düşündüğüm altı sanat eserini ve ressamlarını kısa da olsa tanıttığımız “Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo” başlıklı böyle bir yazı çıktı ortaya.

Umarım keyifle okursunuz.

 

 

Görülmesi Gereken Olağanüstü Tablolar

 

Impression Sunrise ( İzlenim: Gün Doğumu )

 

Claude Monet - Impression Sunrise |  İzlenim : Gündoğumu

Impression Sunrise (İzlenim : Gün Doğumu), 1872 – Claude Monet | Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

 

Ressam: Claude MONET (1840 – 1926)

Empresyonizmin belki de en güçlü halkası olan Claude Monet ’in  yoğun olarak kendinden önce gelen Jongkind ve Boudin gibi sanatçılardan etkilendiğini söylemek mümkündür. Daha önceleri stüdyoda çalışan Monet tuvalini almış ve doğaya çıkmıştır. Claude Monet’i de kendinden önce gelen ressamlardan ayıran özelliği de bu olmuştur.

Görünen dünyayı, görüldüğü gibi değil, algıladığı gibi resmetmiştir.

Paris’te henüz genç bir öğrenciyken tanıştığı Pissaro, Renoir ve Sisley ile sanatın o zamana kadar temel alınmış kurallarını tartışma fırsatı bulmuşlardır. Monet fırça vuruşlarındaki farklı kullanım tekniğiyle çok sayıda eser vermiştir. 1874 – 1886 yılları arasında sekiz sergi açmayı başarmıştır. Özellikle resmi için kullandığı figürleri günün farklı saatlerinde resmetmesi onun alameti farikası olmuştur.

Ressam ünlü tablosu İzlenim: Gün Doğumu eserinde Le Havre Limanı’nı resmetmiştir. Gecenin muhteşem mavisi içerisinde gökyüzünde süzülen tarifsiz turuncu renkte bir güneş dalgaların üzerinde iz bırakır.

Sanatçı izlenimsel bir atmosferde çizdiği resimde, abartıdan uzak durmuş ve objelere mistik bir hava vermekten kaçınmıştır. Ressam limanı her gün ki doğal haliyle kendi algısına dayanarak resmeder. Eserin içeriğinde gerçekte limanda olmayan hiçbir şey yoktur.

 

 

Bathers at Asnières ( Asnieres’de Yıkananlar)

 

Georges Seurat - Bathers at Asnières (Asnieres’de Yıkananlar) | Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

Georges Seurat – Bathers at Asnières (Asnieres’de Yıkananlar) | Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

 

Ressam: Georges Seurat ( 1859 – 1891)

Güzel Sanatlar Okulun’da eğitim görmüş olan Georges Seurat, resim sanatına kattığı yeniliklerden dolayı resmin büyük sanatçıları arasında yer almayı başarmıştır. Renklerin bölünmesi ve optik karışıma dayalı yeni izlenimciliğin kurucularından oldu. İlk yapıtlarında Michel Eugène Chevreul ‘ün renk teorisinden ve klasisizmden etkilenmiştir. Fakat sonraki dönemlerde kendine has renk karışımları ve fırça tekniğini oluşturmuştur.

Eserlerinde çoklu bir renk geçişi sağlamış, bir fotoğrafa bakıyormuş hissi uyandıran canlı anları resmetmeyi hedeflemiştir. Yaşadığı dönem için çok sıra dışı bir tekniği olmasına ve bu tekniğin çokça garipsenmesine karşın, sonra ki nesiller için öncü olmayı başarmıştır.

1884 yılında tamamlanan Asniers’de Yıkananlar (Bathers at Asnières) yapıtı, küçük fırça darbeleri kullanılarak yapılan “balaye” tekniği ile resmedilmiştir. Ressam renkleri, çağdaş renk teorisinin ilk örneklerindendir.

Sanayinin gelişmesiyle ortaya çıkmış olan işçi sınıfının tatil merkezi haline gelen Asnieres’de yüzen ve dinlenen işçi sınıfına mensup insanları resmeden Seurat, burjuva ve çalışan kesimin farklı zevklerine dikkat çeker.

 

İlginizi Çekebilir: Rönesans Dönemine Ait Mutlaka Bilmeniz Gereken Eserler

 

 

The Scream (Çığlık)

 

Edvard Munch - The Scream (Çığlık) | Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

Edvard Munch – The Scream (Çığlık) | Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

 

 

Ressam: Edvard Munch ( 1863 – 1944 )

Norveçli ekspresyonist ressam Edvard Munch, Oslo’da eğitim aldıktan sonra belirli aralıklarla Almanya, İtalya ve Fransa’da yaşamıştır. En çok etkilendiği ressamlar arasında Gauguin ve Van Gogh ’u sayabiliriz. Bu ressamların Munch üzerindeki etkisi öylesine büyüktü ki Munch da en az onlar kadar hastalıklı bir mantığa sahip olduğunu kabul etmiştir.

Mantığındaki bu hastalık onun eserlerine şüphesiz olumlu şekilde yansımıştır. Edvard Munch eserlerini hayat, aşk ve ölüm arasında bir üçgen vermeyi tercih etmiştir. Çizgileri ve renkleri birbirinin içine geçirerek kullanmayı tercih etmiştir.

 

İlginizi Çekebilir: Edvard Munch ‘un Çığlık Tablosu Hakkında Az Bilinen Gerçekler

 

İlk dönem eserlerinin daha karamsar olmasına rağmen ömrünün son demlerinde yaptığı tablolarda, kötümserliğinin yerini mutluluk ve umut almıştır.

Edvard Munch ’ın çok kesim tarafından şaheseri olarak değerlendirilen “Çığlık” isimli tablosu, korkan, umutsuz ve karamsar bir insan yüzünün mükemmel ifadesiyle dikkatleri cezbeder.

Doğanın çığlığı olarak da anılan tabloda, ressam gün batımı esnasında, trabzanlara yaslanmış, doğanın sesini duyduğu andaki ifadesinin güzel bir anlatımıdır.

 

 

Nave Nave Moe

 

Paul Gauguin - Nave Nave Moe | Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

Paul Gauguin – Nave Nave Moe | Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

 

 

Ressam: Paul Gauguin (1848 – 1903)

Hayatının büyük bir bölümünü Tahiti’de geçiren Paul Gauguin, 1855’te Fransa’ya döndüğünde bir süre borsada çalıştı ve resme olan tutkusunu hobi olarak devam ettirdi. 1882 yılında çalıştığı borsadaki ani ve dramatik çöküş, hayatının belki de en iyi kararlarından olan tamamen resme yönelme kararını verdi.

İlk resimleri empresyonist tarzda olmasına rağmen Pissarro ’yla tanıştıktan sonra farklı bir vizyon oluşturmayı başardı ve genellikle sembolizmin etkisinde eserler verdi. Japon resim sanatı üzerinde yaptığı inceleme sonucu, orada keşfettiği parlaklık, karışık renkler ve özel çizgiler Gauguin’in kendi tarzını oluşturmasında etkili olmuştur.

Uzun süre yaşadığı Tahiti eserlerinin üzerinde etkisi çok yoğun biçimde görünmektedir. 1894 yılında tamamladığı “Nave Nave Moe“, Tahiti ’li iki genç kızın gün ortasındaki en yalın halini anlatır. Kullandığı canlı renkler ve resmin doğallığı, ressamın bu eserinde gösterdiği başarısının en büyük sırrıdır. Sentetik bir teknik kullanarak yapılan eserde Tahiti’li iki genç kız resmin genel kompozisyonundan uzakta, esere sonradan yapıştırılmış gibi bir his vermektedir.

 

 

The Kiss (Öpücük)

 

Gustav Klimt - The Kiss (Öpücük) |  Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

Gustav Klimt – The Kiss (Öpücük) |  Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

 

Ressam: Gustav Klimt (1862 – 1918)

Eğitimini sanat ve meslek okulunda tamamlayan Gustav Klimt, önceleri dekorasyon ressamı olarak çalıştı. Daha çok avangart bir sanat çizgisinde ilerlediğini söylemek mümkündür. Eserlerinde bir tarz olarak genelde kadın figürleri kullanmayı benimsemiştir. Eserlerinin birçoğunda ince bir erotizm içerir. Bu tablolarda ince bir süsleme de bulunur. Kendisine has tarzı ile devrinin ve geçmişin tüm sanatçılarından ayrılır.

Viyana Sezession (Secession) grubunu kurmuş ve ilk başkanlığını yapmıştır.

Gustav Klimt’in stilini illa ki bir kalıba sokmak istersek Art nouveau sanat ve sembolizmin bir karışımı olarak anabiliriz. Farklı renk karışımları hoş süslemeler ve dekoratif çizgiler sanatının vazgeçilmez ögeleridir.

Hayatını beyin kanaması sonucu kaybeden ressamın tüm dünyaca bilinen ve hayran olunan tablosu “Öpücük” isimli tablosudur.

Bu tabloda anın ve mekanın dışında, neredeyse belirsizlik içinde birbirlerine tutkuyla bağlı olduğu aşikar olan bir çiftin öpüşmesine şahit oluyoruz. Tabloda, Klimt’in vazgeçemediği çizgiler ve dekoratif süslemeler dikkat çeker. Kadın ve erkeğin farklı dünyalarına dikkat çeken ressam; kadını çiçekler içinde bir bahar günü gibi süslü ve davetkar resmederken, erkek için daha fazla köşeli ve geometrik çizgilerle tasvir etmeyi seçmiştir. Kadın ne kadar yumuşak ve kırılgan olarak resmedilmişse, erkek bir o kadar sert ve nettir.

 

 

Les Demoiselles D’Avignon (Avignonlu Kadınlar)

 

Picasso - Avignonlu Kadınlar | Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

Picasso – Les Demoiselles D’Avignon (Avignonlu Kadınlar) | Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo

 

 

Ressam: Pablo PİCASSO ( 1881 – 1973 )

20’ nci yüzyılın vizyonu en geniş sanatçısı olarak tanımlayabileceğimiz yegane isim Pablo Picasso ’dur.

Ressam, mozaik sanatçısı ve heykeltıraş olan Pablo Picasso babasından aldığı ressamlık yeteneğini çok yukarılara taşımış ve babasına resmi bıraktırmıştır. 1895 yılında Barselona Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul edilmiştir. İlk eserlerini 1900 yılında gittiği Paris’te verdi. Kent yaşamıyla birlikte, palyaçolar ve akrobatlar üzerine resim çalışmaları yapmıştır.

Mavi dönem olarak bilinen evresinden sonra, 1906 yılında Paris’te gerçekleşen Cezanne retrospektifini* görmesi ve Paris’teki primitif sanatla tanışmasıyla Picasso ’nun içindeki Kübizm akımı da filizlenmiştir.

Kübizm sayesinde üç boyutlu nesneleri iki boyutlu hale getirdi ve onları hem önden hem profilden görmemizi sağlamıştır.

En çarpıcı resimlerinden biri olan “Avignonlu Kadınlar” kübizmin ve modern sanatın başlangıcını simgeler. İnsan yüzünün temsilinin tüm kuralları bu eserle beraber yıkılmıştır. Genel kurallar dışında portreler resmedilebileceği göstermiştir Pablo Picasso. Yüzdeki simetrinin hiçe sayıldığı eser arkaik ve primitif sanattan izler taşır.

 

*Retrospektif, “geriye bakış” anlamına gelir. “Retrospektif Sergiler” ise bir sanatçının sanat yaşamı boyunca gerçekleştirdiği yapıtlardan örneklerin irdelendiği ve değerlendirildiği toplu sergilemeler için kullanılan bir terimdir.

Sanatçıların eserlerinin sadece birer örneğini gördüğünüz bu yazıdan sonra umarım ki diğer sanatçıların diğer eserlerine olan merakınız artar ve gününüzü güzelleştirirsiniz. Yukarıda anlattığımız sanatçıların tek ortak noktaları hepsinin zamanının çok ötesinde olan sıra dışı işlere imza atmalarıdır şüphesiz. Hepsi sanatları bağlamında cesurca karar vermiş ve sonunda başarıya ulaşmışlardır.

 

Görülmesi Gereken 6 Olağanüstü Tablo ve 50.000 ‘den fazla dünyaca ünlü sanat eserini yüksek çözünürlükte inceleyebileceğiniz web sitesi, Chicago Sanat Enstitüsü (AIC) tarafından ücretsiz kullanıma açıldı. İnternet sitesine buradan ulaşabilir ve ilgi duyduğunuz başka ressamların sanat eserlerini de inceleyebilirsiniz.

Reply

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.